about-us-image

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Perspiciatis laboriosam doloremque quia cupiditate, totam, ipsa non accusamus amet incidunt ab aspernatur culpa tempora fuga harum nihil quisquam, aliquid qui quidem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Perspiciatis laboriosam doloremque quia cupiditate, totam, ipsa non accusamus amet incidunt ab aspernatur culpa tempora fuga harum nihil quisquam, aliquid qui quidem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Perspiciatis laboriosam doloremque quia cupiditate, totam, ipsa non accusamus amet incidunt ab aspernatur culpa tempora fuga harum nihil quisquam, aliquid qui quidem.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Perspiciatis laboriosam doloremque quia cupiditate, totam, ipsa non accusamus amet incidunt ab aspernatur culpa tempora fuga harum nihil quisquam, aliquid qui quidem.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Perspiciatis laboriosam doloremque quia cupiditate, totam, ipsa non accusamus amet incidunt ab aspernatur culpa tempora fuga harum nihil quisquam, aliquid qui quidem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Perspiciatis laboriosam doloremque quia cupiditate, totam, ipsa non accusamus amet incidunt ab aspernatur culpa tempora fuga harum nihil quisquam, aliquid qui quidem.

Our People

Antonio Zenetti

Director

Antonio Zenetti

Director

Antonio Zenetti

Director

Antonio Zenetti

Director

Antonio Zenetti

Director

Милена Милева е основател, собственик и управител на фирма „Ми-Рекс”. Професионалният й опит в областта на недвижимите имоти е над 25 годишен. Тя има две висши образования – строително инженерство и право, които намират своето най-добро проявление в работата й с недвижима собственост.1
Милена Милева е основател, собственик и управител на фирма „Ми-Рекс”. Професионалният й опит в областта на недвижимите имоти е над 25 годишен. Тя има две висши образования – строително инженерство и право, които намират своето най-добро проявление в работата й с недвижима собственост.2
Милена Милева е основател, собственик и управител на фирма „Ми-Рекс”. Професионалният й опит в областта на недвижимите имоти е над 25 годишен. Тя има две висши образования – строително инженерство и право, които намират своето най-добро проявление в работата й с недвижима собственост.3
Милена Милева е основател, собственик и управител на фирма „Ми-Рекс”. Професионалният й опит в областта на недвижимите имоти е над 25 годишен. Тя има две висши образования – строително инженерство и право, които намират своето най-добро проявление в работата й с недвижима собственост.4
Милена Милева е основател, собственик и управител на фирма „Ми-Рекс”. Професионалният й опит в областта на недвижимите имоти е над 25 годишен. Тя има две висши образования – строително инженерство и право, които намират своето най-добро проявление в работата й с недвижима собственост.5

Clients

Our partners

partner1 abd-1 advokatskodruj dsk-bank