Продажба на имот

Продажбата на недвижим имот преследва постигане на най-изгодни финансови параметри при реализация на сделката за продавача.
В тази връзка съществено значение имат следните няколко фактора: моментно състояние на пазара на недвижими имоти, местоположение на имота, комуникационни връзки, неговото състояние, изрядността на документите, касаещи собствеността,……..
Тези параметри влияят пряко върху определянето на реалната пазарна стойност на имота и трябва да се имат предвид от всеки, който желае да продаде имота си.
Трябва да е ясно, че успешната продажба зависи от коректно формираната цена на имота. Съзнавайки колко важна е тя сме приготвили въпросник, попълването, на който ще ни позволи да ви консултираме професионално за най-добрата пазарна цена на имота ви в настоящия момент.

Жилищен имот
Търговски площи
Терени
Други