Земи

Осъществили сме редица сделки по окрупняване на земя за нуждите на наши клиенти, като общата им площ надхвърля 2500 дка, а инвестициите 750 млн.евро.

Най-често окрупняване на терени се налага при реализирането на проекти свързани с построяването на затворени жилищни комплекси, логистични паркове, големи търговски центрове, хотели, ваканционни селища, промишлени производства и др.

В последните години се наблюдава и засилено търсене на обработваема земя за земеделски нужди, екологични производства и др.

Ако имате подобни нужди не се колебайте да се свържете с нас!

С над 25 годишният си стаж – ние сме вашите партньори!