services-tereni

Окрупняване на терени

Окрупняването на терени е специфична област в сделките с недвижими имоти. Тя изисква опит, професионализъм и перфектна логистика. Със самочувствие можем да заявим, че екипът ни притежава и трите!

Земи

Осъществили сме редица сделки по окрупняване на земя за нуждите на наши клиенти, като общата им площ надхвърля 2500 дка, а инвестициите 750 млн.евро. Най-често окрупняване на терени се налага при реализирането на проекти свързани с построяването на затворени жилищни комплекси, логистични паркове, големи търговски центрове, хотели, ваканционни селища, промишлени производства и др. В последните години се наблюдава и засилено търсене на обработваема земя за земеделски нужди, екологични производства и др. Ако имате подобни нужди не се колебайте да се свържете с нас! С над 25 годишният си стаж – ние сме вашите партньори!

Гори

Окрупняването на големи горски масиви е сериозно предизвикателство, поради много причини: законодателство, отдалеченост и достъпност на терените, наличие на реки и/или други водни източници, слънцегреене и др. Когато се окрупняват горски масиви с цел дърводобив е важно да се знаят и тахиметрични показатели на дървесината, кубици законно разрешен добив и др. При терени с цел развитие на ловен туризъм значение имат флората и фауната на района, При рекултивиране на горски площи, отглеждане и добив на билки, диво растящи гъби, орехи, лешници и др. важни са ……………………….

Екипът ни има сериозен опит в окрупняването на горски терени, затова ако искате да инвестирате в тази област не се колебайте да се свържете с нас, защото: „Вашите проекти имат бъдеще с нас!”