Мениджмънт

Ръководен състав

Милена Милева е основател, собственик и управител на фирма „Ми-Рекс”. Професионалният й опит в областта на недвижимите имоти е над 25 годишен. Тя има две висши образования – строително инженерство и право, които намират своето най-добро проявление в работата й с недвижима собственост.

Маргарита Соколова – изпълнителен директор. Работи във фирма „Ми-Рекс” от 1994 година.

Пламен Петров – старши брокер. Работи във фирма „Ми-Рекс” от 1992г.

адв. Цветелина Петкова – адвокат с над 20 годишна практика.

арх. Димитър Димитров – проект-мениджър на проектантско бюро, с богата професионална биография, чието име стои зад такива проекти като: „Бизнес парк” – София, „Бизнес парк” – Варна, логистичен парк – Сливница и др.