За нас

Фирма „Ми-Рекс” е създадена през 1991год. с предмет на дейност сделки и управление на недвижими имоти.
Определяме себе си като фирма, която освен с професионализма си се отличава с лично отношение към клиентите и техните нужди.
Предлагаме комплексни услуги в областта на недвижимите имоти, които имат за цел да донесат спокойствие, сигурност и доходност на клиентите ни.
Нашите специалисти поемат поставените им задачи с изключителна отговорност и разбиране, като главната им цел е да удовлетворят по възможно най-добрия начин нуждите и желанията на клиентите.

В последното десетилетие фирма „Ми-Рекс” се утвърди като лидер в областта на управление на имоти на български граждани постоянно живеещи в чужбина, както и на чужди граждани, закупили имоти в България. С гордост можем да заявим, че клиентите ни са хора населяващи четири континента – Европа, Азия, Америка и Австралия. Те прославят българският ум, талант и ценности по света и за нас е чест да допринасяме да се чувстват уверени и спокойни по отношение на имотите си в България.

Фирма „Ми-Рекс” е от малкото фирми на българския пазар на недвижими имоти притежаваща отдел тясно специализиран в окрупняването на големи масиви земя за построяването на жилищни комплекси, хипермаркети, чисти промишлени производства, логистика и други. В последните години обръщаме сериозно внимание на пазара на земи за земеделски нужди, екологични производства и др. Окрупняваме и големи горски масиви с цел дърводобив, развитие на ловен туризъм и рекултивиране на горски терени.

Мотивацията на екипа ни е да предоставим възможност клиента да направи най-добрия избор свързан с имоти в България. Ние приеме неговите желания, нужди и проекти като наша персонална грижа за реализирането, на която сме готови да направим и невъзможното.

Искаме да ви уверим, че за нас е привилегия да посрещнем и работим за нашите бивши, настоящи и бъдещи клиенти, и ви уверяваме, че „Вашите имоти имат бъдеще с нас!”

 


%

%

%

%