Замяна на имот

По принцип замените са едни от най-трудно осъществимите сделки. Причината е обективна: сложно е очакванията и търсенията на страните да се припокрият в пълна степен.
Въпреки това, в годините на финансови сътресения и липса на свободни парични средства, търсенето на услугата „замяна на имот” зачести.
Считаме, че тя тепърва ще намира по-широко приложение и с удоволствие бихме консултирали вашето търсене или предлагане, ако желанието ви е да извършите замяна на имота си.
За да го направим, моля попълнете формите по-долу.
Замяна на жилищен имот за:
Жилищен имот
Вилен имот
Терен
Търговска площ
Други

Замяна на търговски площи за:
Жилищен имот
Вилен имот
Терен
Търговска площ
Други

Замяна на терени за:
Жилищен имот
Вилен имот
Терен
Търговска площ
Други

Замяна на други обекти за:
Жилищен имот
Вилен имот
Терен
Търговска площ
Други