package2

Основен пакет

Основният пакет представлява отличен баланс между предлаганите услуги и стойността на таксата за управление. Той ви осигурява пълна грижа за имота, яснота за онова, което можете да получите от него, както и гарантиран доход.

Основният пакет включва:

Представителство

Фирма „Ми-Рекс” представлява собственика/собствениците пред държавните, данъчни и общински органи и институции, пред доставчиците на комунални и битови услуги, както и пред общо събрание на етажната собственост на сградата, в която се намира повереният ни имот.

Консултация, относно пазарна стойност на наемната цена на имота ви към момента на неговото отдаване

Екипът от специалисти на фирма „Ми-Рекс” проучва детайлно пазара на наеми в района, в който се намира имота ви, и определя оптималната му наемна цена, която представлява баланс между добрата конкурентноспособност на пазара и максималната печалба, която имота може да носи на собственика си.

Получаване на наемната цена

Фирма „Ми-Рекс” превежда ежемесечно по посочена от собственика банкова сметка наемната цена на имота.
Всяко тримесечие собственика получава финансов отчет относно приходите и разходите, които са свързани с управлението на имота му.

– Ежемесечно следене за коректното плащане на консумативните разходи по имота от страна на Наемателя – ток, вода, парно, задължения към етажната собственост.

– Регулярно внасяне на дължимият данък печалба върху дохода получен от собственика на имота към съответните данъчни служби и оформяне на необходимие докумети във връзка с това (декларация по чл……);

– Грижа за имота

Фирма „Ми-Рекс” поема ангажимент да организира всички текущи грижи по имота, като:
* периодични проверки на имота, когато е отдаден под наем, с цел осъществяване на контрол върху експлоатацията;
* поддръжка на инсталации и електроуреди – в случаите, когато настъпват проблеми в експлоатацията на имота заради повреди свързани с амортизация, техническа неизправност и т.н., наш екип организира отстраняването им.
* организиране на ремонтна дейност за освежаване на имота след напускане на наемателя.