package1

Базов пакет

Базовият пакет е услуга, която ви осигурява професионална грижа, свързана с получаването на доходи от ваш имот (имоти). Тя ви пести време и ви гарантира спокойствие срещу минимална такса за управление. Базовият пакет включва:

Получаване на наемната цена 

Фирма „Ми-Рекс” превежда ежемесечно по посочена от собственика банкова сметка наемната цена на имота. Всяко тримесечие собственика получава финансов отчет относно приходите и разходите, които са свързани с управлението на имота му.

Ежемесечно следене за коректното плащане  на консумативните разходи по имота от страна на Наемателя – ток, вода, парно, задължения към етажната собственост.

Регулярно внасяне на  дължимият данък печалба върху дохода получен от собственика на имота към съответните данъчни служби и оформяне на необходимие докумети във връзка с това (декларация по чл……);