Пакети

Предлагаме различни пакети с услуги.

ib3 image
БАЗОВ ПАКЕТ
Базовият пакет е услуга, която ви осигурява
професионална грижа, свързана с получаването
на доходи от ваш имот (имоти). Тя ви пести време
и ви гарантира спокойствие срещу
минимална такса за управление.
Вижте повече
ib3 image
ОСНОВЕН ПАКЕТ
Основният пакет представлява отличен
баланс между предлаганите услуги и стойността
на таксата за управление. Той ви осигурява пълна
грижа за имота, яснота за онова, което можете да
получите от него, както и гарантиран доход.
Вижте повече
ib3 image
СВОБОДЕН ПАКЕТ
Осъзнавайки, че може да имате потребности
свързани с управлението на имуществото ви,
различни от онези, които се съдържат в базовия
и основен пакет, тук ви предоставяме възможността
да избирате сами какво ви е необходимо!
Вижте повече