wallet

Личен портфейл

Имотният портфейл е създаден за онези клиенти, които притежават имоти (апартаменти, къщи, вили, земеделски земи, гори, урегулирани терени и т.н.) в различни области на територията на България, и желаят да получат комплексна грижа за недвижимата си собственост. В рамките на тази услуга ще имате личен доверител, притежаващ необходимите компетенции, който ще бъде персонално отговорен за вашите имоти, независимо къде се намират те – на територията на град София или в друго кътче от България.


Предлаганата услуга включва:

– Заплащане на данъчните ви задължения за поверените имоти;

– Заплащане на консумативи за поверените имоти;

– Получаване на аренда при земеделски имоти;

– Представителство пред общини и други институции във връзка с поверените имоти;

– Представителство при семейни и родови срещи с цел защита на личните ви интереси;

– Посещение на съответните имоти веднъж годишно;

– Получване на регулярни отчети от личния ви доверител.


Годишната такса за предлаганата услуга, когато имотният Ви портфейл включва три имота


1 000 лв.

Годишната такса за предлаганата услуга, когато имотният Ви портфейл включва пет имота


1 500 лв.

За всички останали случай годишната такса ще бъде индивидуално договаряна!


За всяко допълнително посещение на съответния имот се заплаща по 100 лв.