m

Отдаване на имоти

Отдаването под наем е рентабилен, постоянен източник на доходи за собствениците на имоти и взема все по-голям пазарен дял при сделките с недвижими имоти в България. Доброто управление на имоти води до адекватно и успешно използване потенциала и ресурса, който притежава недвижимата собственост. Приходите от нея са едни от най-сигурните източници на доход и представляват сериозен бизнес не само в България, но и по целия свят. Независимо къде се намирате, какво работите или правите, имотите, които притежавате трябва да ви носят доход! Попълвайки формата по-долу ще ни дадете възможността да ви консултираме за най-изгодните условия, при които можете да дадете имота си под наем.

Попълнете въпросника за отдаване на имот

Какво още трябва да знаете, ако искате да дадете имота си под наем?