SW_Jordan+McQueen-2

Гори

Окрупняването на големи горски масиви е сериозно предизвикателство, поради много причини: законодателство, отдалеченост и достъпност на терените, наличие на реки и/или други водни източници, слънцегреене и др.

Когато се окрупняват горски масиви с цел дърводобив е важно да се знаят и тахиметрични показатели на дървесината, кубици законно разрешен добив и др.

При терени с цел развитие на ловен туризъм значение имат флората и фауната на района,

При рекултивиране на горски площи, отглеждане и добив на билки, диво растящи гъби, орехи, лешници и др. важни са ……………………….

Екипът ни има сериозен опит в окрупняването на горски терени, затова ако искате да инвестирате в тази област не се колебайте да се свържете с нас, защото:

„Вашите проекти имат бъдеще с нас!”