shutterstock_130988330_background

Замяна на имот

По принцип замените са едни от най-трудно осъществимите сделки. Причината е обективна: сложно е очакванията и търсенията на страните да се припокрият в пълна степен.

Въпреки това, в годините на финансови сътресения и липса на свободни парични средства, търсенето на услугата „замяна на имот” зачести.

Считаме, че тя тепърва ще намира по-широко приложение и с удоволствие бихме консултирали вашето търсене или предлагане, ако желанието ви е да извършите замяна на имота си. За да го направим, моля попълнете формите по-долу.

• Замяна на жилищен имот за:

  • Жилищен имот

  • Вилен имот

  • Терен

  • Търговска площ

  • Други

Попълнете въпросника за замяна на имот