Fotolia_5495334570_L

Услуги

„Фирма „Ми-рекс” предлага възможно най-широкият спектър от услуги свързани с недвижими имоти. Нашата цел е всеки да може да намери онова, от което се нуждае.

За собствениците на недвижима собственост предлагаме: управление на имоти, продажба на имоти, отдаване под наем на имоти, юридически консултации и услуги, свързани със собствеността и личен потфейл

За онези, които искат да станат собственици на недвижим имот предлагаме: покупка на имоти, юридически консултации и услуги, свързани с покупката на недвижима собственост, замяна на имот

За онези, които търсят да наемат жилище или търговска площ предлагаме: наемане на имоти, както и юридически консултации, свързани с този вид услуга.

За бизнеса предлагаме: окрупняване на терени с цел реализиране на инвестационни проекти, свързани с построяването на жилищни комплекси, логистични паркове, търговски центрове, хотели, ваканционни селища, промишлени производства и др.

Предлагаме и окрупняването на обработваема земя за земеделски нужди, екологични производства, както и горски масиви за добив на дървесина, ловен туризъм и др.