В годините на явни промени в климатичните условия на планетата, България запазва умереноконтиненталният си климат с черноморско влияние на изток и средиземноморско влияние на юг. Тя притежава сериозни водни ресурси, които се счита, че ще бъдат от особено значение при все по-голямата тенденция на засушаване в световен мащаб.

Плодородната земеделска земя, в по-голямата си част запазена от замърсявания с торове, химикали и ГМО, дава богата реколта от различни зърнени култури, плодове и зеленчуци.

Адрес::София 1164; бул."П.К.Яворов" 22, ет.1

Телефон:02/42 141 88; 89; 84

изпратете запитване